Pandit Vishwamohan Bhatta (Vishv Parkhyat Gitar Vadak [Mohan Vina]), Shri Shalil Bhatta (Guitar Vadak)

2) Manjari Kekar Asnare (Prakhyat Gayika (Hkkjrh; ‘kkL=h; laxhr ) 17/11/12

3) Sugandha Date (Saregama Pa Littil Champ)23/11/16

4) Smt. Yashashre Bhave (Pathak) (Finals Saregama Pa & Indian Idial (Nagp) 29/12/2014

5) Shantilal Mutha

1) Sansthapak (v/;{k) Bhartiya Jain Sangathan

2) (v/;{k) Shantilal Mutha Foundation

3) Rajiv Gandhi Seva Puraskar 2016-17

6) Abhijeet Dharmadhikari (Aurangabad) Renound Corpora Trainer

7) Mahendra Sagerji  (Jain Muni)

Jain Sant (Adhyatmik Guru)

8) Dr. Manish Sagerji (Jain Muni)

(Prakhar Vakta)

Doctorate in Life Management

9) Dr. Vinay Jain

Educationist Chair Man (Witty International)

10) Sachin Burghate (Akola)

Renound Motivator & PD Trainer (AK)

Chair Man Aspire

11) Ashish Jainani

MotivationalDiaries.com

Motivational Speaker-Corporate Trainer-Sales Expert

Writer-Personal Coach-Blogger

12) Jaideo Gosai

Indian Classical as well as light music

13) Dr. Surendra Gode

Motivator

14) Dr. Chandrakumar Jain

President awarded

15) Dr. Vijay Fansikar

16) Smt. Esha Arora

Peter Karison world champion

17) Smt. Sonali Naxine

Table Tennis Brand Ambassador

18) Sumant Natuji

19) Dilip Roy

20) D.V. Laxmi Rao

21) Rajendra Mangalchand Jain

22) Dr. Vedprakash Mishra

23) Rakesh Prakhar Jain

24) Shri Rajeetbhai Jasani

25) Kevalchandji Jain

26) Kade

27) Ashok Chakravarti

National Level Table Tennis Coach

28) Ronu Mujumdar

Renound flute Artist

29) Parikshit Jobanputra

Motivational Speaker